LITT OM OSS...

Bjørnehi familiebarnehage ligger i et gammelt villastrøk i Rudområdet. Barnehagen holder til i en del av en enebolig med egen inngang og en hage. Barnehagen består av en gruppe av åtte barn (0-3år), tre ansatte og pedagogisk veileder. Vi er opptatt av å gi barna god tid til lek, nærhet og å finne glede i de små ting. Vi jobber med å skape et godt samarbeid med foreldrene gjennom dialog. Det at foreldrene er trygge på at barnet har det godt mens de er på jobb, er veldig viktig for oss.

Familiebarnehagens særlige kvaliteter:

Lite og oversiktlig miljø med få barn og stabile voksne å forholde seg til. Tett oppfølging av det enkelte barn med gode muligheter til å ivareta det enkelte barns behov. Tett foreldresamarbeid. Foreldre og personale blir godt kjent med hverandre. Hverdagsrutiner og omsorg opptar store deler av dagen i en familiebarnehage. Ansvaret for kvaliteten i familiebarnehagen ligger hos de voksne.